Download de
TCA App
020 7777777
(7x7)

De Nieuwe N200

De drukke N200 weg tussen Amsterdam en Halfweg gaat flink op de schop. Het deel vanaf het NS-station Halfweg tot Amsterdam is namelijk dringend toe aan onderhoud: zo is bijvoorbeeld de dijk onder de N200 verzakt en moet het asfalt worden vervangen. Daarom hebben Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet de handen ineengeslagen om alle werkzaamheden in één keer goed aan te pakken. 1 oktober 2018 is de uitvoering van het project gestart. De totale werkzaamheden lopen tot mei 2020, dan is De Nieuwe N200 helemaal gereed. Hieronder leest u wat er allemaal gaat veranderen en waarom.

Veilige dijk
Tussen NS-station Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam wordt de N200 opnieuw ingericht. De N200 loopt over een oude dijk uit de 17e eeuw. De dijk is op een aantal punten verzakt. Daarom zal de dijk met maximaal een halve meter verhoogd worden. Zo kan deze ook in de toekomst het water in de Haarlemmertrekvaart blijven keren.

Stedelijke weg en gebiedsontwikkeling Sloterdijk
Nu nog lijkt de Haarlemmerweg een snelweg Amsterdam in. De Nieuwe N200 ziet er heel anders uit: het wordt een stedelijke weg met een brede middenberm en bomen. De snelheid gaat naar 50 km/u en de weg biedt meer ruimte aan fietsers en voetgangers. Er komen meer oversteekplaatsen met verkeerslichten voor voetgangers en fietsers. En nieuwe bruggen waar zij het water over kunnen. Dankzij deze nieuwe oversteken is Sloterdijk beter verbonden met de omliggende wijken van de stad.

Betere inrichting Halfweg
De Nieuwe N200 past beter bij het dorpse karakter van Halfweg. Het verkeer rijdt er straks langzamer en langs de weg komt meer groen. De bruggen bij de sluisjes worden vervangen door één brug en zo ingericht dat het verkeer snelheid terugneemt. Het huidige fietspad wordt verbeterd en is onderdeel van de hoofdroute Amsterdam - Haarlem. Om Halfweg een groener karakter te geven, wordt de Nieuwe N200 met hagen gescheiden van de parallelweg. Waar mogelijk komen er bomen in de haag te staan.

Nieuwe drinkwatertransportleidingen
De drinkwatertransportleidingen onder de N200 stammen voor een deel nog uit de 19e eeuw. Deze zullen vervangen worden door grotere leidingen zodat ze weer jaren mee kunnen. Zo zijn we verzekerd van veilig en schoon drinkwater voor een derde van de inwoners van Amsterdam. Bij de Admiraal de Ruijterweg wordt een nieuwe regenwaterriool aangelegd.

Natuur verbonden
Met een ecopassage worden de natuurgebieden Spaarnwoude en Amstelland met elkaar verbonden. Daardoor krijgen dieren en planten een groter leefgebied. De aanleg van de ecopassage is de laatste schakel voor het voor het verbinden van de Groene As.

Wat merken weggebruikers van de werkzaamheden?
U krijgt te maken met gemiddeld 15 minuten extra reistijd bovenop uw reguliere reistijd. Het verkeer kan over de N200 blijven rijden, maar soms zijn er afsluitingen nodig waardoor u wordt omgeleid. Er wordt getracht hinder zo veel mogelijk te beperken. Grote afsluitingen worden zo veel mogelijk ’s nachts en in het weekend uitgevoerd. We raden automobilisten aan om hun navigatie te gebruiken en te rijden via de A9-A4-A10 of A5-A9. Google Maps is sinds begin oktober actueel voor de N200.  Bekijk daarom voor vertrek de reisinformatie. Zo gaat u altijd goed voorbereid op weg.

Uiteraard hebben deze werkzaamheden invloed op de TCA ritten die door deze gebieden gereden worden. Mocht uw chauffeur erg moeten omrijden door de nieuwe verkeerssituatie, dan wordt dat vanzelfsprekend met u overlegd zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan met betrekking tot de duur of prijs van uw reis. 

> Lees hier meer over wat u als weggebruiker van de werkzaamheden merkt en wat u kunt doen om hinder te vermijden.